خرید لباس تاناکورا مبناي خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه نقدي منتفي شد

سخنگوي كارگروه طرح تحول گفت: با توجه به اشكالات پيش آمده در نحوه خوشه‌بندي قطعاً روش خوشه‌بندي ملاك عمل پرداخت يارانه نقدي در سال اول نخواهد بود.به گزارش فارس، محمدرضا فرزين امروز به مناسبت دهه فجر براي ارائه عملكرد معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران حاضر شده بود كه سوال اكثر خبرنگاران در مورد طرح هدفمند كردن يارانه ها و نحوه خوشه‌بندي‌ها بود كه وي در پاسخ گفت: با توجه به مشكلات پيش آمده در نحوه خوشه‌بندي اين روش قطعاً ملاك عمل براي پرداخت يارانه نقدي در سال اول نخواهد بود.سخنگوي كارگروه طرح تحول در پاسخ به اين سوال كه ملاك عمل بجز خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه چه خواهد بود گفت: سناريوهاي مختلفي در كارگروه تحول مطرح است كه هنوز تصويب نشده و بعد از تصويب كارگروه طرح تحول به اطلاع مردم خواهد رسيد.فرزين گفت: همانگونه كه بنده به عنوان سخنگوي طرح تحول و وزير اقتصاد و رئيس جمهور اعلام كرديم، خوشه‌ها مبناي نظام بازتوزيع يارانه‌ها نيست و براي بازتوزيع مبناي جديدي در نظر گرفته خواهد شد.وي افزود: به مرور با اجراي طرح هدفمندي اطلاعات دولت از مردم تكميل مي‌شود و نواقص خوشه‌ها كه خوشه‌بندي 70 ميليون ايراني كار سختي است در حين اجرا برطرف مي‌شود.فرزين اظهار داشت: اولا آنچه مسلم است تمام خانوارها به تناسب درآمد خود تحت پوشش يارانه نقدي قرار مي‌گيرند ثانيا در سال اول از يك روش عام غير از خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه استفاده مي‌شود و براي شناسايي خانواده‌هاي فقيرتر با روش خاصي استفاده مي‌شود.سخنگوي كارگروه طرح تحول افزود: حتي براساس سناريوهاي مختلف ممكن است كارمندان دولت از طريق پرداخت حقوق يارانه آنها جبران شود و اين بسته‌ها توسط كارگروه‌هاي تخصصي تدوين شده و به كارگروه اصلي عرضه مي‌شود.فرزين كه از خبرنگاران درخواست كرد كل مباحث وي را منعكس كنند گفت: در دو هفته اخير مقرر شد خوشه‌بندي را كنار بگذاريم و خوشه‌بندي مبناي بازپرداخت يارانه در سال اول نخواهد بود.وي تصريح كرد: البته خوشه‌بندي را به طور كامل كنار نگذاشته‌ايم بلكه دنبال مدل جامع و مانعي هستيم كه نواقص برطرف شود و تا آخر سال جاري نحوه توزيع يارانه‌ها اعلام خواهد شد.معاون وزير اقتصاد در مورد تعارض در اجرا و قانون هدفمندي گفت: هيچ تعارضي بين قانون و آنچه دولت اجرا مي‌كند وجود ندارد و قانون‌گذار گفته تمام خانوارها به تناسب درآمد تحت پوشش يارانه نقدي قرار گيرند و در كميسيون ويژه طرح تحول ابتدا 5 دهك مدنظر بود در نهايت مجلس تصويب كرد تمام خانوارها زير پوشش قرار مي‌گيرند.سخنگوي كارگروه طرح تحول تصريح كرد: ما سناريو در مورد بازپرداخت يارانه‌ها مطرح نكرديم بلكه در مورد سناريوهاي مختلف قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه آن صحبت كرديم و منابع اجراي اين طرح بايد از داخل طرح بدست آيد.وي تصريح كرد: هر سناريو براي قيمت‌ حامل‌ها منابع متفاوتي در اختيار دولت قرار مي دهد و نظام بازتوزيع متناسب با درآمد متصوره آن تغيير خواهد كرد.فرزين بيان داشت: با توجه به اينكه در 2، 3 هفته اخير خوشه‌بندي را كنار گذاشته‌ايم سراغ بسته ديگري رفتيم كه از اصلاح قيمت‌ها دنبال مي‌شود.سخنگوي كارگروه طرح تحول تصريح كرد: وقتي قانون مي‌گويد به تدريج تا 5 سال قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح شود اختيار نحوه آن را به دولت داده و فردا در همين زمينه با نمايندگان مجلس جلسه خواهد بود كه مجبور نيستيم سالي حتما 20 درصد از يارانه‌ها حذف شود بلكه بايد در جهت كاهش هزينه اجراي اين طرح با 3 سناريو شامل اجراي طرح در 2 گام، اجرا در 3 گام و اجرا در 5 گام باشد كه آثار تورمي براي هر سناريو به نمايندگان عرضه خواهد شد.فرزين در مورد زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: قانون اجازه داده طي 3 ماه پس از تصويب و تدوين آيين نامه‌ها اجرا شود و تلاش دولت اين است كه از فرصت 3 ماهه قانوني به خوبي استفاده كنند.*اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها تدوين شدفرزين با بيان اينكه سازمان مجري يارانه نقدي سازمان هدفمندي خواهد بود گفت: اساسنامه اين سازمان در كارگروه تخصصي تهيه و به كارگروه اصلي ارائه شده كه به تصويب نهايي رسيده و رئيس جمهور مصوبه نهايي را منوط به تصويب هيات دولت در مورد اين سازمان دانسته است.فرزين خبرداد: در حال حاضر اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه به هيات دولت تقديم و مصوب شده و در هفته‌هاي آينده تشكيل سازمان اجرا مي‌شود البته اساسنامه سازمان تهيه شده و در چارچوب قانون از محل منابع موجود دولتي استفاده خواهد شد.سخنگوي كارگروه طرح تحول گفت: رئيس مجمع سازمان هدفمندي رئيس جمهور خواهد بود و قانون اعضاي مجمع را مشخص كرده و اينكه سازمان زير نظر كدام وزارتخانه باشد بايد بگويم ارتباط منسجمي با وزارت رفاه و تامين اجتماعي خواهد داشت.

خرید لباس تاناکورا وقتی “آنگولا” از پارس جنوبی سهم می برد!

عصرایران نوشت:اسفندماه سال 83 بود و من به همراه مهندس مهدي رحمتي ،برادر بزرگ‌تر وزير راه سابق و معاون زيربنايي سازمان مديريت سابق تر، براي دیدار با مهندس زنگنه، وزير نفت دولت اصلاحات به طبقه فوقاني ساختمان وزارتخانه در تقاطع طالقاني و حافظ رفته بودم ؛ پيش از آنكه به اتاق زنگنه وارد شويم مهندس اكبر تركان را ديديم . او آن زمان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس بود كه مناقصات فازهاي مختلف پارس جنوبي يا همان عسلويه را بر عهده داشت.بعد از حال و احوال، مهندس رحمتي با لحن شوخ‌طبعانه اما جدي و با همان لهجه شيرين يزدي گفت: «تركان چه نشسته‌اي! برو مناقصه فازهاي 20 تا 24 را بيار ببريم شوراي اقتصاد تصويب كنيم…» سید جواد سید پورتركان چيزي گفت و مهندس با شوري بيشتر ادامه داد: «ببين، يك كاري كن كه شيخ قطر بياد جلوت بلرزه… بگه دست وردار، اينقدر زمین و دریا را سوراخ نكن…».*در برگشت از وزارت نفت وقتي داخل ماشين از مهندس رحمتي درباره اين موضوع سوال كردم ، با لحن خاصي گفت: «من از تحقير بدم مياد، نمي‌تونم ببينم يك شيخ قطري منو تحقير كنه…».او راست مي‌گفت در پيشرفت غروري نهفته است و در عقب‌ماندگي تحقيري. تحقير همه‌اش اين نيست كه با ايرانيان در فرودگاه‌هايشان يا در كشورهايشان برخورد ناشايست داشته باشند. تحقير هم اين است كه ديگران در مسیر توسعه‌يافتگي قرار بگيرند و ما در خط توسعه‌نيافتگي.توسعه‌يافتگي ديگر يك انتخاب نيست يك ضرورت حتمي و قهري است، بخشي مهم از هويت امروز و فرداي ماست. بايد همچنان كه نام جاويد خليج هميشه فارس باعث اتحاد ملي ايرانيان در برابر تعرض به هويت ما شد، توسعه‌يافتگي نيز به آرمان قطعي ايرانيان تبديل شود تا از پس آن فرزندان فرداي ما روزگار خرم‌تري داشته باشند.اي كاش مردم توسعه‌خواهي بوديم و توسعه از سياست براي ما مهم‌تر و اساسي‌تر بود و به جاي آنكه بينديشيم چگونه مديران ديروز خود را حذف كنيم به آن فكر كنيم كه چطور از توانايي آنها براي رونق و پويايي كشور بهره بگيريم.شايد در يك تحليل تاريخي و جامعه‌شناختي يكي از «مدارهاي توسعه‌نيافتگي» ما همين سيكل معيوب تخريب و تخطئه خودي و عدم توجه به شرايط «ناخودي» است. آنقدر كه خودمان در توسعه‌نيافتگي‌مان مقصريم ديگران نيستند. ما توسط خودمان عقب‌مانده شديم، ما به دليل خودمان توسعه نيافته‌ايم.ما خودمان، خودمان را محروم كرده‌ايم. چه كسي توانسته و مي‌توانست جلوي علم‌آموزي فرزندان اين ديار را بگيرد؟ مگر نه اين است كه جوانان ايراني در اكثر المپيادهاي علمي دنيا حائز بهترين نتايج مي‌شوند و نخبگان ايراني شهره خاص و عام هستند، پس چرا ما به عنوان كشوري كه داراي یکی ازبزرگترین ذخاير عظيم نفت و گاز دنيا هستيم از داشتن 10استاد – نه بيشتر – فول پروفسور در زمينه صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز محروم هستيم؟نداشتن دانش و تخصص عالي و به تبع آن تكنولوژي‌هاي مدرن در صنايع نفت و گاز اصلي‌ترين گرانيگاه عقب‌ماندگي ماست، كمبود منابع بحث‌هاي ثانويه است. علم و مديريت پاشنه‌آشيل توسعه‌نيافتگي است.در چنين فضايي وقتي مي‌شنوي مديرعامل شركت پتروپارس از واگذاري 20درصد سهام فاز 12 پارس‌جنوبي به آنگولا خبر مي‌دهد با تعجب بايد خبر را چندين بار بخواني كه شايد اشتباه تايپ شده يا اشتباه خوانده شده يا اشتباه گفته شده، چرا كه صنايع نفت و گاز ايران كجا و علم و مديريت آنگولا كجا؟!تا ديروز نگران بوديم كه تكنولوژي شركت‌هاي اروپايي همچون توتال و بي‌پي به‌روز نيستند و دست دوم و سوم در دنيا محسوب مي‌شوند حالا نمي‌دانيم از آنگولا و ونزوئلا و هند چه خيري برمي‌آيد كه قرار است به قول مديرعامل پتروپارس در فاز 12 پارس‌جنوبي مشاركت كنند- راستي يكي از اين مسئولان بد نيست پاسخ دهد كه فاز 12 پارس جنوبي قرار بود كي افتتاح شود؟- اما اينها هم مسائل ثانويه و تابعي است از مسائل اساسي‌تر و نمي‌توان يكسره بر آن خرده گرفت چه اگر ما خود داراي دانش، سرمايه و مديريت مناسب بوديم رو به آنگولا و كشورهايي پايين‌تر از خود نمي‌آورديم.بايد جرات كرد و در اين هياهوي حذف و تخريب و تهمت كه سياسيون به‌راه انداخته‌اند و سر باز ايستادن هم ندارند، زنگ‌هاي خطر را به صدا درآورد و هشدار داد كه سود و زيان چنين تفريق بزرگي براي چه كسي رقم خواهد خورد، چرا كه آنگولا يك فرصت نيست، يك تهديد است، تهديد براي پايين‌تر رفتن. ما امروز «مجبور» به توسعه هستيم و هيچ گزينه ديگري هم نداريم چرا كه بايد فصل غرور ملي را پيش انداخت و رشد ايران را به تماشا نشست. ما روزي، نه چندان دور، اين شيوخ نفتي را تحقير خواهيم كرد، اما نه با فرياد، با متانت، علم و توسعه‌يافتگي.

خرید لباس تاناکورا جان‌تري‌:‌ در جام‌جهاني فرمانده‌ انگليسم

بازيكن‌ تيم ملي فوتبال انگليس گفت: باور دارم در جام جهاني يكبار ديگر بازوبند كاپيتاني تيم كشورم را به بازو خواهم بست.به گزارش فارس،‌ جان تري در گفت‌وگو با شبكه اول تلويزيون انگليس كه عصر روز گذشته بصورت زنده پخش شد، ‌اظهار داشت: ‌در صحبت با فابيو كاپلو، وقتي متوجه شدم او چه تصمميي دارد، به نظرش احترام گذاشتم؛ اما نسبت به آينده نااميد نيستم.اين بازيكن 29 ساله كه بخاطر گرفتن مسئوليت كاپيتاني تيم كشورش، تنزل مقام داده شد، افزود: با توجه به تجربياتي كه دارم، هنوز هم فكر مي‌كنم در ‌آينده بار ديگر مسئوليت كاپيتاني تيم ملي را در اختيار خواهم گرفت.تري تصريح كرد: دوست ندارم در اين باره زياد حرف بزنم. به نظرم وقتي از اين ماجرا چند ماه بگذرد و ما در آستانه جام جهاني باشيم، آن وقت كاپلو بار ديگر بازوبند كاپيتاني را به من خواهد داد. من در زندگي‌ ياد گرفته‌ام بجنگم و تلاش كنم. بنابراين هرگز نااميد نخواهم شد.ماجراي كه اين بازيكن درگير آن شد و انتشار آن باعث بازپس‌گيري بازوبند كاپيتاني تيم ملي انگليس شد‌، مربوط به انتشار گزارش‌هايي از روابط نامشروع اين بازيكن با نامزد يكي از بازيكنان هم‌تيمي‌(وين بريج) بود كه درابتداي هفته گذشته افشا شد و فوتبال ملي و باشگاهي اين كشور را تحت تاثير قرار داد. در اين باره چند روزنامه پرتيراژ از جمله سان، ديلي‌استار و ديلي‌ميرر اين خبر پنهان و البته بحث‌انگيز را براي نخستين مرتبه منتشر كردند.پس از گذشت ساعاتي از انتشار اين ماجرا، كارلو آنجلوتي، سرمربي چلسي كه در ابتداي تابستان هدايت تيم لندني را قبول كرد، به حمايت ضمني از فرمانده داخل زمين خود پرداخت. همچنين چند بازيكن از اين تيم نيز جرائت حمايت از تري را پيدا كردند.با اين همه مقامات ورزش اين كشور انتقاد كردند و رسانه‌ها نيز به سرمربي تيم ملي براي بازپس‌گيري بازوبند كاپيتاني تيم ملي فشار وارد كردند تا سرانجام كاپلو بازوبند كاپيتاني را از او گرفت.

خرید لباس تاناکورا طرح خوشه‌بندي منتفي شد

سخنگوي كارگروه طرح تحول گفت: با توجه به اشكالات پيش آمده در نحوه خوشه‌بندي قطعاً روش خوشه‌بندي ملاك عمل پرداخت يارانه نقدي در سال اول نخواهد بود.به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا فرزين امروز به مناسبت دهه فجر براي ارائه عملكرد معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران حاضر شده بود كه سوال اكثر خبرنگاران در مورد طرح هدفمند كردن يارانه ها و نحوه خوشه‌بندي‌ها بود كه وي در پاسخ گفت: با توجه به مشكلات پيش آمده در نحوه خوشه‌بندي اين روش قطعاً ملاك عمل براي پرداخت يارانه نقدي در سال اول نخواهد بود.سخنگوي كارگروه طرح تحول در پاسخ به اين سوال كه ملاك عمل بجز خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه چه خواهد بود گفت: سناريوهاي مختلفي در كارگروه تحول مطرح است كه هنوز تصويب نشده و بعد از تصويب كارگروه طرح تحول به اطلاع مردم خواهد رسيد.فرزين گفت: همانگونه كه بنده به عنوان سخنگوي طرح تحول و وزير اقتصاد و رئيس جمهور اعلام كرديم، خوشه‌ها مبناي نظام بازتوزيع يارانه‌ها نيست و براي بازتوزيع مبناي جديدي در نظر گرفته خواهد شد.وي افزود: به مرور با اجراي طرح هدفمندي اطلاعات دولت از مردم تكميل مي‌شود و نواقص خوشه‌ها كه خوشه‌بندي 70 ميليون ايراني كار سختي است در حين اجرا برطرف مي‌شود.فرزين اظهار داشت: اولا آنچه مسلم است تمام خانوارها به تناسب درآمد خود تحت پوشش يارانه نقدي قرار مي‌گيرند ثانيا در سال اول از يك روش عام غير از خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه استفاده مي‌شود و براي شناسايي خانواده‌هاي فقيرتر با روش خاصي استفاده مي‌شود.سخنگوي كارگروه طرح تحول افزود: حتي براساس سناريوهاي مختلف ممكن است كارمندان دولت از طريق پرداخت حقوق يارانه آنها جبران شود و اين بسته‌ها توسط كارگروه‌هاي تخصصي تدوين شده و به كارگروه اصلي عرضه مي‌شود.فرزين كه از خبرنگاران درخواست كرد كل مباحث وي را منعكس كنند گفت: در دو هفته اخير مقرر شد خوشه‌بندي را كنار بگذاريم و خوشه‌بندي مبناي بازپرداخت يارانه در سال اول نخواهد بود.وي تصريح كرد: البته خوشه‌بندي را به طور كامل كنار نگذاشته‌ايم بلكه دنبال مدل جامع و مانعي هستيم كه نواقص برطرف شود و تا آخر سال جاري نحوه توزيع يارانه‌ها اعلام خواهد شد.معاون وزير اقتصاد در مورد تعارض در اجرا و قانون هدفمندي گفت: هيچ تعارضي بين قانون و آنچه دولت اجرا مي‌كند وجود ندارد و قانون‌گذار گفته تمام خانوارها به تناسب درآمد تحت پوشش يارانه نقدي قرار گيرند و در كميسيون ويژه طرح تحول ابتدا 5 دهك مدنظر بود در نهايت مجلس تصويب كرد تمام خانوارها زير پوشش قرار مي‌گيرند.سخنگوي كارگروه طرح تحول تصريح كرد: ما سناريو در مورد بازپرداخت يارانه‌ها مطرح نكرديم بلكه در مورد سناريوهاي مختلف قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه آن صحبت كرديم و منابع اجراي اين طرح بايد از داخل طرح بدست آيد.وي تصريح كرد: هر سناريو براي قيمت‌ حامل‌ها منابع متفاوتي در اختيار دولت قرار مي دهد و نظام بازتوزيع متناسب با درآمد متصوره آن تغيير خواهد كرد.فرزين بيان داشت: با توجه به اينكه در 2، 3 هفته اخير خوشه‌بندي را كنار گذاشته‌ايم سراغ بسته ديگري رفتيم كه از اصلاح قيمت‌ها دنبال مي‌شود.سخنگوي كارگروه طرح تحول تصريح كرد: وقتي قانون مي‌گويد به تدريج تا 5 سال قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح شود اختيار نحوه آن را به دولت داده و فردا در همين زمينه با نمايندگان مجلس جلسه خواهد بود كه مجبور نيستيم سالي حتما 20 درصد از يارانه‌ها حذف شود بلكه بايد در جهت كاهش هزينه اجراي اين طرح با 3 سناريو شامل اجراي طرح در 2 گام، اجرا در 3 گام و اجرا در 5 گام باشد كه آثار تورمي براي هر سناريو به نمايندگان عرضه خواهد شد.فرزين در مورد زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: قانون اجازه داده طي 3 ماه پس از تصويب و تدوين آيين نامه‌ها اجرا شود و تلاش دولت اين است كه از فرصت 3 ماهه قانوني به خوبي استفاده كنند.*اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها تدوين شدفرزين با بيان اينكه سازمان مجري يارانه نقدي سازمان هدفمندي خواهد بود گفت: اساسنامه اين سازمان در كارگروه تخصصي تهيه و به كارگروه اصلي ارائه شده كه به تصويب نهايي رسيده و رئيس جمهور مصوبه نهايي را منوط به تصويب هيات دولت در مورد اين سازمان دانسته است.فرزين خبرداد: در حال حاضر اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه به هيات دولت تقديم و مصوب شده و در هفته‌هاي آينده تشكيل سازمان اجرا مي‌شود البته اساسنامه سازمان تهيه شده و در چارچوب قانون از محل منابع موجود دولتي استفاده خواهد شد.سخنگوي كارگروه طرح تحول گفت: رئيس مجمع سازمان هدفمندي رئيس جمهور خواهد بود و قانون اعضاي مجمع را مشخص كرده و اينكه سازمان زير نظر كدام وزارتخانه باشد بايد بگويم ارتباط منسجمي با وزارت رفاه و تامين اجتماعي خواهد داشت.

خرید لباس تاناکورا ربوده شدن يك آمريكايي در عراق

«جمهوري اسلامي» نوشت:يك گروه افراطي روز شنبه نواري ويدئويي در اينترنت منتشر كرد كه در آن مردي كه لباس نظامي ارتش آمريكا به تن داشت، به نمايش گذاشته شده بود. اين مرد ظاهرا همان كسي است كه در عراق ربوده شده است.اين مرد كه هويت او فاش نشده است، در برابر پارچه نوشته سياهي ظاهر شد كه بر روي آن نام «گروه اهل حق» نوشته شده بود. شماري از اعضاي اين گروه در زندان‌هاي ارتش آمريكا بسر مي‌برند.در اين نوار ويدئويي اين مرد مسن درخواست‌هاي اين گروه را قرائت مي‌كند كه از آن جمله مي‌توان به آزادي زندانيان اين گروه و محكوميت كاركنان شركت امنيتي آمريكايي «بلك واتر» اشاره كرد.وزارت دفاع آمريكا روز شنبه در بيانيه‌اي اعلام كرد، يك غير نظامي كه براي ارتش آمريكا در عراق كار مي‌كرد، از سوم بهمن ماه ناپديد شده است.گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد حاكي است، اين وزارتخانه در بيانيه‌اي اعلام كرد «عيسي تي سلومي» شصت ساله اصالتا از الكاجون (كاليفرنيا) از سوم بهمن ماه ناپديد شده است. او آخرين بار در بغداد ديده شده است. وي در بغداد براي نيروهاي آمريكايي كار مي‌كرد.

خرید لباس تاناکورا جنگ دايي و سرنوشت

دايي براي ما موجودي عجيب است. انساني با مختصات منحصر به فرد با سر و شکلي متفاوت و سرنوشتي عبرت انگيز. علي دايي- علي دايي است و هيچکس ديگر در حوالي نقطه اي که او ايستاده است ديده نمي شود. طول و عرض جغرافيايي اين نقطه چنان سند زده شده که آن را به دست هر کر و کوري بدهيد شما را درست به در خانه علي دايي خواهد برد.به نوشته قدس؛ علي دايي، رفتار و کلامش دستخوش نقدهاي بسيار بوده است و تار و پود اين نام با مطالب نسلي از ورزشي نويسان ايران به هم تنيده شده است. او هر از چند گاهي همچون لخته اي از گوشت لاي چرخ دنده هاي قلمي بي رحم قطعه قطعه شد. و روزي ديگر همان قلم به احترام اين جناب ايستاده و کف مرتبي زده است.علي دايي اجازه نمي دهد تکليفش با منتقدانش روشن باشد. مي خواهد در نقطه اي بايستد که هميشه محل دعواي موافقان و مخالفان باشد. او بين بخش خوب و بد ذهن مخاطبانش مدام بند بازي مي کند و هرگز اجازه نمي دهد تصويري مطلق از او در اذهان شکل بگيرد.اين گونه است که گاهي چنان منفور مي شود که به ميان جوکها و پيامکهاي فکاهي راه مي يابد و زماني ديگر به اسطوره اي رشک برانگيز. او همين گونه است که هست. گاهي شانه هايش از در دروازه اي به چه بزرگي رد نمي شود و زماني ديگر از سوراخ سوزن عبور مي کند.و امروز علي دايي دوباره برگشته. نه آن مرد لجباز و اخمو و از خود متشکر. فريادهاي او در کنار نيمکت پرسپوليس، مشتهاي گره کرده اش، صورت برافروخته اش و رگهاي قلمبه گردن که بيرون زده خبر از اين بازگشت مي دهد. مي گويد يک بار ديگر خدا را در کنار خود احساس کرده است. راست مي گويد: بر اين نکته که او توجه بيشتري را هميشه با خود همراه داشته و همين توجه از او چهره اي ممتاز ساخته است بايد صحه گذاشت که اگر غير اين بود اين فوتبال زهوار دررفته يکي ديگر لنگه «علي دايي» مي زاييد!علي دايي برگشته است. همان که با شعار حيا کن رها کن بدرقه شده بود. هنوز رحل اقامت را دوباره پهن نکرده به محبوب قلب قرمزها تبديل شد. براي سنت شکني در داربي، آن شوت سهمگين کريم باقري فقط يک وسيله بود و هدف علي دايي.وجه تمايز اين داربي با تمام داربي هاي اخير هم او بود و اگر نه کريم باقري و شوتهايش سالهاي سال است که در کنار پرسپوليس هستند. اين داربي «علي دايي» را در کنار خود داشت که نمي بازد. نمي خواهد که ببازد. شکست در مرامش نيست. و هر بار که باخت رفت و محکمتر و با صلابت تر از قبل بازگشت.زير بار شکستهايي رفت که هر کس ديگر را مي توانست له و محو کند اما علي دايي جان سخت تر از آن است که اين گونه تن به فناشدن بسپارد. او برگشته و زمين فوتبال زير پايش مي لرزد. او آمده تا دوباره خود را به اثبات برساند و جنگ او با سرنوشت تنور فوتبال را براي مخاطبانش داغ و داغ تر مي کند.

خرید لباس تاناکورا سهام عدالت 41 ميليون ايراني توزيع شد

رئيس دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت كشور گفت: تاكنون سهام عدالت نزديك به 42 ميليون ايراني توزيع شده است.به نوشته «كهيان»، اسماعيل دولت آبادي در افتتاحيه ساختمان سهام عدالت شهرستان اهر افزود: سهام عدالت بيش از 41 ميليون و 800 هزار نفر از مشمولان، تاكنون توزيع شده است و اطلاعات مربوط به 51 ميليون و 500 هزار مشمول، جمع آوري شده است.وي با اشاره به اينكه «انجمن صنفي كارگران ساختماني»، متولي كارگران ساختماني مشمول طرح سهام عدالت است، اظهار داشت: علت عمده و اصلي تاخير در شناسايي كارگران ساختماني مشمول طرح سهام عدالت، فقدان متولي مشخص آنان است كه تصميم گرفته شده انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني، اين امر را بر عهده داشته باشند.به گفته دولت آبادي، 38 ميليون مشمول طرح سهام عدالت، براي ثبت نام به شركت‌هاي شهرستاني كشور، مراجعه كرده اند.

خرید لباس تاناکورا جریمه شرکت فروشنده بوئینگ به ایران‌

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک شرکت انگلیسی را به اتهام فروش سه فروند هواپیمای بوئینگ 747 به ایران، جریمه‌ کرده است.به گزارش «جهان صنعت» به نقل از فرانس‌پرس، شرکت انگلیسی بالی در زمینه فروش سه فروند بوئینگ 747 به یک شرکت هواپیمایی ایرانی گناهکار شناخته شده است. این بوئینگ‌ها طی اکتبر 2005 تا اکتبر 2008 به ایران صادر شده‌اند.شرکت یادشده به پرداخت 17 میلیون دلار به عنوان جریمه محکوم شده که از این رقم دو میلیون دلار به‌عنوان جریمه کیفری و 15 میلیون دلار به عنوان جریمه مدنی است.

خرید لباس تاناکورا صید در آب‌های هرمزگان ممنوع شد

مدیرکل شیلات هرمزگان از ممنوعیت صدور مجوز صید در آب‌های این استان خبر داد.    به نوشته «جهان صنعت»، قدرت میرزاده با اعلام خبر فوق گفت: برای جلوگیری از صید بی‌رویه و کاهش ذخایر آبزیان مجوز صید جدید در آب‌های این استان صادر نمی‌شود.وی افزود: بیشترین آسیب بر ذخایر گونه‌ای سطح‌زی درشت مانند ماهیان تن وارد شده است و تا بازسازی ذخایر آبزیان مجوز جدید صید در آب‌های هرمزگان صادر نمی‌شود و صدور مجوزهای جدید فقط برای صید فانوس ماهیان دریای عمان است.میرزاده تصریح کرد: برای حمایت از صیادان هرمزگان از صید قایق‌های غیرمجاز و ورود شناورهای صیادی استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و بوشهر به آب‌های استان جلوگیری می‌شود.

خرید لباس تاناکورا اعتراف بنی‌صدر:اگر امام بود آقای خامنه‌ای را تحسین می‌کرد

توانایی رهبر انقلاب در مدیریت بحران‌های مختلف در طول بیست سال اخیر موجب شده تا بنی‌صدر هم با وجود مواضع خصمانه علیه نظام اسلامی و بنیان‌گذار کبیر آن، به این امر اعتراف کند.به گزارش «فردا»، ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران که به حکم مجلس شورای اسلامی و تائید امام خمینی از مقام خود عزل شد، در گفت و گو با آبزرور گفت: اگر ایشان [امام خمینی(ره)] زنده بودند، صدها بار به آقای خامنه‌ای احسنت می‌گفتند.بنی‌صدر افزود: دلیل این تحسین این است که آقای خامنه‌ای به خوبی توانسته نظامی که آقای خمینی ایجاد کرد را حفظ کند.ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران بود که از سوی مجلس و با تائید امام خمینی(ره) به دلیل عدم کفایت، خیانت‌ها و تخلفات متعدد از کار برکنار شد. وی پس از برکناری، بصورت پنهانی از ایران فرار کرد.اعتراف بنی‌صدر به توانایی رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حالی صورت گرفته است که بحران‌های متعدد 20 ساله اخیر با محوریت کشورهای متخاصم غربی بارها با درایت و بصیرت ایشان حل و بقای نظام را موجب شده است.بنی‌صدر در حالی این اعتراف را انجام داده که پیش از آن نیز وابستگان آمریکا و رژیم صهیونیستی بصورت مستقیم و غیرمستقیم بارها تاکید کرده‌اند که مدیریت آیت‌الله خامنه‌ای موجب شکست طرح‌های آنان شده است. وی پیش از برکناری، مواضع غیرآشکار مخالف امام(ره)، نظام و رهبر انقلاب داشت که با افشای خیانت‌های وی، آشکار گردید و علنا به دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و میراث گرانقدر امام خمینی(ره) می‌پرداخت.اعتراف بنی‌صدر زمانی رخ می‌دهد که عده‌ای از یاران سابق انقلاب در قبال سرپیچی خود و طرفدارانشان از اصل ولایت فقیه و رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سکوت کرده‌ و بصورت کامل به رهنمودهای وحدت‌آفرین ایشان که حافظ نظام است، سرباز زده‌اند.