خرید لباس تاناکورا رئال كانالس را به خدمت گرفت

مقامات باشگاه رئال مادريد جوان 18 ساله شاغل در تيم فوتبال راسينگ سانتاندر را به خدمت گرفتند.

به گزارش فارس و به نقل از آس اسپانيا، سرخيو كانالس فرزند ديه‌گو كانالس، اسطوره اسبق رئال مادريد توسط استعدادياب‌هاي مادريدي شناسايي و خريداري شد.

برخي از كارشناسان معتقدند فلورنتينو پرس بر اساس اجبار در عمل به يك سنت قديمي در رئال مادريد تن به اين جوانگرايي‌ها مي‌دهد، چرا كه هواداران رئال مادريد معتقدند فرزندان بزرگان اين تيم بايد در همين تيم بازي كنند، نه در تيم‌هاي ديگر.

كانالس در راسينگ سانتاندر ساليانه 200 هزار يورو در آمد داشته است اما اكنون و با پيوستن به تيم دوم رئال مادريد در ماه مبلغ 30 هزار يورو درآمد خواهد داشت.